Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

      Co to jest?
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej - DRUK DO POBRANIA

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Komendy

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1055
Wprowadzony przez: Sławomir Herbowski
Data opublikowania: 2015-10-20 09:02:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-10-20 09:14:03 Sławomir Herbowski
2015-10-20 09:11:29 Sławomir Herbowski Publikacja artykułu